Du kan stadig få fat i bogen: Er du dum eller hva’? – om børn og unge der får en hjerneskade

Bonusbogen i oktober og november fortæller om børn og unge der får en hjerneskade som følge af sygdom eller ulykker, og om hvordan det påvirker deres eget og deres families liv. Bogen Er du dum eller hva’? – en bog om børn og unge der får hjerneskade er skrevet af Jeanne Fløe, cand.psych. og mor til en datter, der som 14-årig pådrog sig en alvorlig hjerneskade, da hun væltede på sin cykel.

Som sædvanlig skal du sende dine noter og gamle opgaver afsted til psyknoter@gmail.com, og er du blandt de 2, der har bidraget med flest noter eller gamle opgaver i løbet af oktober og november, er bonusbogen din.

Er du dum eller hva’? – en bog om børn og unge der får hjerneskade af Jeanne Fløe

Hvert år erhverver mellem 500 og 1.000 børn og unge en hjerneskade som følge af ulykke eller sygdom. Bogen sætter fokus på disse børn og unge samt deres familier.

Fælles for de ramte er, at deres liv aldrig bliver helt det samme igen. Hverken for dem eller deres familier. Nogle ting vil tage længere tid, man bliver hurtigere træt og meget skal læres på ny. Som Amanda, der erhvervede en hjerneskade som 14-årig, siger: »Jeg har en følelse af, at jeg aldrig kan blive den, jeg var før, og det er svært, da det ofte er den person, jeg længes efter at blive igen«.

Bogens anden del består af åbenhjertige fortællinger – fortalt af de unge selv samt deres forældre og søskende – om oplevelsen af at være hjerneskadet og den mangel på forståelse, man nogle gange møder fra omgivelserne.
»Der findes ikke mange bøger om emnet, der på denne måde forstår at balancere mellem det meget nærværende emne, det pædagogiske tilsnit og beskrivelsen af de metoder, der anvendes konkret. Blandingen af fagpersoner og forældre, pårørende og unge, der skriver, virker utrolig godt …«.

– Jette Vorup, psykolog/cand.pæd.psych.

Bogen er sponsoreret af Bogforlaget Frydenlund. Læs mere om Er du dum eller hva’? – en bog om børn og unge der får hjerneskade på Bogforlaget Frydenlunds hjemmeside.

Bonusbog i oktober: Er du dum eller hva’? – om børn og unge der får en hjerneskade

Send dine noter og gamle opgaver afsted til psyknoter@gmail.com i løbet af oktober, og få mulighed for at vinde bogen Er du dum eller hva’? – om børn og unge der får en hjerneskade af Jeanne Fløe.

Læs mere om bonusbogen i oktober.

Bonusbog i september: ADHD – fra barndom til voksenalder

Der er stadig spændende gratis bøger at vinde! Denne måned drejer det sig om ADHD – fra barndom til voksenalder. Som sædvanlig skal du sende dine noter og gamle opgaver afsted til psyknoter@gmail.com, og er du blandt de 2, der har bidraget med flest noter eller gamle opgaver i løbet af september er bonusbogen din.

Læs mere om bonusbogen i september.

Nye Noter: Uge 16

Kognitionspsykologi (bachelor)

Ashcraft, H. M.  & Radvansky, A. G.(2010): Cognition (5. udg.). Pearson International Edition, Prentice Hall.

Nye gamle opgaver (bachelor)

Neuro- og informationspsykologi (kandidat)

Gade, A., Gerlach, C., Starrfelt, R., & Pedersen, P.M. (Red.) (2009). Klinisk neuropsykologi. København: Frydenlund,

Nye Noter: Uge 15

Kognitionspsykologi (bachelor)

Ashcraft, H. M.  & Radvansky, A. G.(2010): Cognition (5. udg.). Pearson International Edition, Prentice Hall.

Gazzaniga, S. M, et. al (2008). Cognitive Neuroscience. The Biology of the Mind” (3. udg.). New York: Norton.

Lovgivning og etik (bachelor)

Lohman-Davidsen, E (2011): Jura for Psykologer. DJØF’s forlag København.

Rendtorff, J.D (2011): Etik for psykologer.  DJØFs forlag, København 2011.

Rendtorff, J. D (2008): Videnskabsetik. Roskilde Universitets forlag, 2. oplag.

Psykiatri (bachelor)

Simonsen, E. & Møhl,B. (2010): Grundbog i Psykiatri. Reitzel, København.

Statistik (bachelor)

Howell, D. C. (2011): Fundamental Statistics for the Behavorial Sciences. Pre-PressPMG : Wadsworth.

Nye gamle opgaver (bachelor)

Nye gamle opgaver (kandidat)

Nye Noter: Uge 10

Klinisk psykologi (kandidat)

Neuro- og informationspsykologi (kandidat)

Nye Noter: Uge 7

Klinisk psykologi (kandidat)

Neuro- og informationspsykologi (kandidat)

Nye gamle opgaver (bachelor)

Nye gamle opgaver (kandidat)

Tusind tak til jer der har bidraget med alle disse fine nye noter og gamle opgaver!

Nye noter: Uge 6

Neuro- og informationspsykologi (kandidat)

Belger, A. & Barch, D.M. (2009). Cognitive neuroscience and neuroimaging in schizophrenia. I D.S. Charney & E.J. Nestler (Eds.),(3rd.Ed.). Neurobiology of mental illness (pp.303-320). New York: Oxford University Press.

Benedetti, F. (2010). Conscious and unconscious placebo responses: How the ritual of the therapeutic act changes the patient’s brain. In E.Perry, D. Collerton, F. LeBeau, & H. Ashton (Eds.), New horizons in the neuroscience of consciousness (pp. 259-268). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Castellanos, F. X., Sonuga-Barke, E. J., Milham, M. P., & Tannock, R. (2006). Characterizing cognition in ADHD: beyond executive dysfunction. Trends in Cognitive Sciences, 10, 117-123.

Fellows, L. K. (2010). Damaged self, damaged control: A component process analysis of the effects of frontal lobe damage on human decision making. In R.R.Hassin, K. V. Ochsner, & Y. Trope (Eds.), Self control in society, mind, and brain (pp. 27-37). New York: Oxford University Press. 1A

Gade, A., Gerlach, C., Starrfelt, R., & Pedersen, P.M. (Red.)(2009): Klinisk neuropsykologi. København: Frydenlund.

Tusind tak til jer der har bidraget med alle disse fine nye noter!