Nissen, M. (in prep.). Overture: One Day At The Crew.

Nissen, M. (in prep.). Overture: One Day At The Crew. In: The Subjectivity of Participation, London: Palgrave McMillan, p. 7-18

Det er svært at skelne mellem socialt arbejde eller ikke-socialt arbejde, for det er spredt ud over mange aktiviteter og det har ikke en kerne. Socialt arbejde må have en kerne manifesteret i personer, kollektiver eller interaktioner. Det er vigtigt at kunne analysere praksis, især hvor grænser overskrides og nye typer skabes.

 The Crew laver planer med Susan og de andre også selvom de ved at man ikke kan regne med det. Alligevel fortsætter de med at lave planer, som kræver man kan regne med folk. På den måde framer The Crew sit arbejde.

 Framing (Goffmann): Hvordan individet indrammer en interaktion, så det er muligt at forstå, hvad der foregår.

Vi sætter rammerne ved vedvarende at spørge os selv, hvorfor vi gør som vi gør og hvad det er vi gør. Hvilke resultater bringer, det at vi gør som vi gør. I The Crew framer man deltagelse.

 Deltage: at man engagere sig i noget, at man tager noget, man tager en del.

 Situeret læring: Mikes tømrearbejde handler ikke bare om at han skal lære at håndter en hammer, da dette fjerne deltagelsesperspektivet. I stedet fokusere situerede på den kollektive aktivietet Mike deltager i, hvor det at hamre giver mening. Man deltager i en aktivitet og derigennem bliver man deltager. Den situerede aktivitet er både interpersonel (Mikes og Jørgens relation) og materiel (tømrearbejde). Når man vil forstå deltagelse som læring, må man se på hvordan aktiviteter og relationer er indlejret i en større social rammesætning, livsbaner og identiteter.

 Det handler om at konstituere subjekter og det sker gennem deltagelse.

Interpellation: De unge bliver subjekter, ved at reagere på det Sjakket tilbyder, at blive en deltager i fællesskabet. Men det virker begge veje, da de også konstituere Sjakket gennem deres deltagelse.

 Vi er desuden altid med til at konstruere de objekter og subjekter vi studere.

Stikord:

Det er svært at skelne mellem socialt arbejde eller ikke-socialt arbejde, for det er spredt ud over mange aktiviteter og det har ikke en kerne.

Uddannelse, job-træning, rådgivning, medicinsk behandling osv. er vitale ressourcer i socialt arbejde, men socialt arbejde må ikke blive reduceret til dette. Socialt arbejdet er heterogeneous – modsat til en manglende kerne. Der er dog også steder hvor de oppositionerende beskrivelser er blevet vage og ikke rigtig længere skelner mellem forskellige måder at opnå en forandring i folk.

Sjakkets unge identificerer sig med stedet som er et kollektiv, de føler de hører til.

For at lave socialt arbejde, må man lade som om det ikke er et socialt arbejde.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s