Elgaard, T. (2001). The High Impact of Low Tech in Social Work.

Elgaard, T. (2001). The High Impact of Low Tech in Social Work. Outlines 3:1, 81-87

En konference hed Technology in Social Practice – ”in” indikerer at teknologi og social praksis ikke er smeltet sammen og at de er adskilt, selvom de er ”i” hinanden.
Elgaards teoretiske udgangspunkter ANT (aktør-netværks-teori) – en teori der mixer det sociale og det teknologiske.

Eksempel med klient og en der arbejder ved skranken. I dette eksempel sker der 3 ting: 1) Teknologi og social praksis virker fint sammen 2) Klientens identitet ændres – han er ikke den samme fra start til slut 4) der sker et judo – den vrede klage undviges og vendes mod klienten selv. Der er 3 analyseværktøjer til at forstå dette:

Translation: Aktører er relationelle. Entiteter tager form i forhold til andre entiteter. Translation er når to entiteter bliver relateret på en måde så den ene entitet erstatter den anden eller taler i den andens navn. Den ene bliver mere den anden bliver mindre magtfuld.

Interessement: Når interessement er succesfuld kan translation finde sted – når entiteten lader sig overtale til at undergå translation.

Enrol: Ved at deltage i translation må en entitet lade sig indrullere i et netværk – i eksemplet gøres det ved at han oplyser sit CPR-nummer. Sådan en handling (som at give nummeret) kaldes et Obligatory passage point – Punktet hvor man lader sig indrullere.

Interessement → Translation → Enrolment (via obligatory passage point).

Relationerne ændres gennem translation. Hvis entiteter er hvad de er pga. relationer til andre, så er entiteter performed og noget midlertidigt.

Foucault: Forskellige ”modes of ordering” kan co-eksistere. Ingen af dem opnår fuld orden og intet bliver alt-indeholdende.

Administration er et mode: Rutine, orden, formalisering, konsekvent, definering af roller og hierarkier.

Enterprise er et andet mode: At bøje eller bryde reglerne – at gribe dagen og få mest ud af den.

Klienten overtages fra enterprise til administration. Men man kan ikke skille de to modes helt ad. Fx er der også enterprise i administration når socialarbejderen giver ham en aftale hurtigere en ellers.

Stikord:
Aktør-Netværks-Teori (ANT) – mixer det sociale og det teknologiske. Det teknosociale er et nyt objekt for socialvidenskaben.

Interessement → Translation → Enrolment (via obligatory passage point).

Interessement: Når en entitet fortæller en anden, hvad vedkommende virkelig vil – dermed overtales entiteten til at undergå translation

Translation: De to entiteter relaterer sig til hinanden på en ny måde, den ene erstatter den anden eller taler på vegne af den anden. Dette ændrer magtfordelingen.

Enrolment: Man lader sig indrullerer i et netværk. Dette sker via obligatory passagepoint (gesture hos Foucault) – et overgangspunkt, eller indmeldelsesritual (fx at give sit CPR-nummer).

Administration er et mode: Rutine, orden, formalisering, konsekvent, definering af roller og hierarkier.

Enterprise er et andet mode: At bøje eller bryde reglerne – at gribe dagen og få mest ud af den.

Man kan ikke adskille de to modes. Klienten overtages fra enterprise til administration, men der er dog stadig en snert af enterprise.

 

 

 

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s