Roth, M. et al. (2002): CAMDEX-R The Cambridge Examination for Mental Disorders of the Elderly

CAMCOG

En kort og præcis neuropsykologisk test til vurdering af kognitiv svækkelse hos ældre. Specielt konstrueret til tidlig diagnosticering af demens.

Opgaver og indhold

Opgaverne i CAMCOG har som formål at undersøge kognitive områder som er inkluderet i operationelle diagnostiske kriterier (fx ifølge DSM-IV og ICD-10).

Disse områder inkl.:

 • Orientering (tid og sted)
 • Sprog (forståelse, motorisk og verbal reaktion, læsning, ekspressivt, benævnelse, definitioner, gentagelse, diktat)
 • Hukommelse (korttids, langtids, episodisk, semantisk, ny indlæring, genkendelse etc.)
 • Opmærksomhed og regning (100-7, tælle bagfra, udregning)perception,
 • Praksi (kopiering, tegning, handle ifølge opfordring)
 • Abstrakt tænkning (ligheder)
 • Perception (taktil genkendelse (er ikke inkl. i CAMCOG-R), visuel genkendelse, usædvanlige vinkler, genkende personer)

Alle MMSE-opgaver er inkluderet i CAMCOG, men ikke alle opgaver bruges til at udregne CAMCOG-scoren.

Forskelle ml. CAMCOG og CAMCOG-R

– CAMCOG-R indeholder yderligere opgaver til evaluering af eksekutive funktioner

– CAMCOG-R indeholder 6 alternative opgaver til evaluering af evnen til at huske tilbage i tiden (fra perioden 1950’erne og 60’erne) beregnet til yngre personer

– Den taktile perceptionsopgave (identificering af to mønter placeret i håndfladen) er udeladt i CAMCOG-R. Udelukkelse af denne opgave reducerede CAMCOGs totalscore fra 107 til 105.

Scoring og administration

Højest mulige totalscore = 105. Det er endvidere muligt at udregne en delscore for hypotetisk dissociable funktioner og at udregne en separat eksekutiv funktionsscore.

Det tager ca. 20 minutter at gennemføre CAMCOG.

Udvidet vurdering af eksekutive funktioner

Neuropsykologiske undersøgelser peger på at frontallapperne er involveret i udførelsen af eksekutive funktioner (fx planlægning, abstraktion, omtanke, mental fleksibilitet etc.), og at præstationen ved sådanne opgaver kan være forringet tidligt i demensudviklingen.

Pga forøget opmærksomhed på betydningen af eksekutive funktioner ved kognitiv evaluering og demensdiagnostik er yderligere to opgaver tilføjet til CAMCOG. De 4 opgaver der nu udgør vurderingen af eksekutive funktioner er:

Ligheder (måler abstraktion)

Fluency (benævnelse af så mange dyr som muligt i løbet af 1 minut, måler initiering og kategorisering)

Ideationel fluency (”Hvor mange forskellige ting kan du forestille dig, at man kan bruge en flaske til?” Måler sproglig initiering og mental fleksibilitet)

Visuel problemløsning (ala Raven’s, en non-verbal test, der evaluerer evnen til at tænke sekventielt, kategorisere og abstrahere)

DANSKE NORMATIVE DATA

Sample

N = 244 personer i alderen 65 – 89 fra Odense kommune, tilfældigt udtrukket fra Folkeregisteret.

Alle blev undersøgt af en psykiater, der gennemførste CAMDEX (og dermed også CAMCOG). Alle blev endvidere undersøgt af en neuropsykolog, der administrerede et testbatteri af 7 neuropsykologiske tests, inkl. DART (Danish Adult Reading Test) der bruges til at estimere det præmorbide intellektuelle niveau.

Demensvurderinger

217 ikke demente, 17 meget mildt demente, 7 mildt demente og 3 moderat demente.

Ingen var svært demente, men sådanne personer vil oftest heller ikke være i stand til at gennemføre en CAMCOG.

Resultater

 • Korrelation mellem CAMCOG sumscore og alder på -0,47 (p < 0,00001), dvs. CAMCOG score falder med alderen.
 • Korrelation mellem CAMCOG sumscore og DART-score på 0,59, dvs. jo højere CAMCOG score desto højere DART-score.
 • Ingen signifikant korrelation mellem DART-score og alder.
 • Korrelation ml. socialgruppe og CAMCOG på -0,26 (p = 0,00008). Specielt socialgruppe 5 tenderer til at score lavere end personer i andre socialgrupper.
 • Uddannelse (antal år i skole) var uden signifikant relation til variansen i CAMCOG sumscore, når der var taget hensyn til variansen associeret med DART-resultaterne.

Reliabilitet og validitet

Test-retest reliabilitet:

100 ikke-demente i alderen 64-84 blev testet med ca. 2 ½ års interval. Forskellen mellem resultaterne på tidspunkt 1 og tidspunkt 2 var ikke signifikante og korrelationen mellem de to undersøgelser var 0,78.

Validitet:

Forholdet mellem sensitivitet (i hvilket omfang CAMCOG scoren kan identificere demente) og specificitet (præcisionen mht. at identificere gruppen af ikke-demente) illustreret i en ROC-kurve.

 • Ex CAMCOG cut-off på ≥ 88 giver en sensitivitet på 85,2 % og en specificitet på 72,4 %, men en CAMCOG cut-off på ≥ 85 giver en sensitivitet på 74,1 % og en specificitet på 82 %.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s