Chamberlain, S. R., Blackwell, A. D., Fineberg, N. A., Robbins, T. W., & Sahakian, B. J. (2005). The neuropsychology of obsessive compulsive disorder

Chamberlain, S. R., Blackwell, A. D., Fineberg, N. A., Robbins, T. W., & Sahakian, B. J. (2005). The neuropsychology of obsessive compulsive disorder: the importance of failures in cognitive and behavioural inhibition as candidate endophenotypic markers. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 29, 399-419. 

Introduktion

OCD er karakteriseret ved påtrængende og forstyrrende tanker, som er indset at komme fra ens eget sind (anderledes end hos skizofrene der mener at deres tanker styres af andre udefra).

–       Tvangstanker: inkluderer typisk tanker om skade/død af en man holder af.

–       Tvangshandlinger: inkluderer overdreven vask, placering af objekter synkront, gentagen check.

Selvom man ofte ser påtrængende tanker hos normalbefolkningen, betegnes OCD som en patologi, hvis den optager så meget af patientens tid, forårsager lidelse og signifikant forstyrrer den daglige funktion.

Størstedelen af patienterne er klar over, og irriteres over deres tanker og adfærd, men har en begrænset kontrol over dem.

OCD er mere almindeligt hos kvinder og den gennemsnitlige begyndelse på lidelsen er omkring 20 år.

Symptom heterogenitet og komorbiditet

–       Der er stor variation i lidelsens sværhedsgrad à Har ført til at en tvivl om hvorvidt at lidelsen skal behandles som en sygdomsenhed eller ej.

–       Det er en stor komorbiditet knyttet til denne lidelse, motoriske tics (Tourette syndrom), humør lidelser og angstlidelser. à den høje komorbiditet kan måske forklares med, at der er tale om overlappende ætiologier

 

Genetik

Flere enæggede tvillinger har OCD end tveæggede tvillinger, og lidelsen er optræder ofte i familier.

Man har fundet at i (5-HTTLPR = serotoninerg reuptake transporter) i premotoriske region, står for en signifikant andel af variationen i angst-relaterede personlighedstræk i den raske befolkning.  Knock-out i dette gen, 5-HTTLPR, bevirker en anormal fænotype, med forøget angst og reduceret aggression.

Farmakologiske behandlingstilgange

–       Adfærdsterapi har vist at være en succesfuld behandling mod OCD.

–       SSRI er første valg af farmakologisk behandling. Men neurokemien bag OCD er endnu ikke kendt og mellem 40-60% af OCD patienterne reagerer ikke på SSRI behandlingen. à Har ført til tvivl om andre neurotransmitter stoffer spiller en rolle i lidelsen. Et muligt alternativ ved resistens for SSRI præparater er dopamin blokade via neuroleptisk medicin.

Hjerneskanningsstudier, identifikation af OCD’s neurobiologi

Strukturelle abnormiteter:

–       OBS! Der er ikke rigtig konsistens i forskningen, nogle viser et og andre viser noget andet.

–       Forandret volumen i neurale regioner: orbitofrontale regioner og basal ganglia

–       Det er foreslået at streptokok infektion hos modtagelige børn kan være skyld i OCD symptomerne.

Hvilestadie studier

Abnormiteter i:

–       Basal ganglia

–       Orbitofrontal kortex

–       Cingulate kortex

Symptomprovokations studier

–       Forøget blodgennemstrømning i højre caudate, venstre anterior cingulate og bilateralt i orbitofrontal kortex

–       Dem som reagerede positivt på behandling havde signifikant lavere blodgennemstrømning ved symptomprovokation før behandling i højre caudate sammenlignet med normale.

–       Forskellige hjerneregioner aktiveres ved udsættelse for forskellige emotionelle vasknings-relaterede eller cheking-relaterede stimuli. à Tyder på at forskellige neurale kredsløb er involveret i manifesteringen af forskellige symptomer.

Behandlings respons

Behandling med tricyklisk clomipramine førte til en normalisering af obirtofrontal kortex dysfunktion og en forbedring i symptomerne.

(Læs afsnittet for flere detaljer)

 

Integration: orbitofrontal loop dysfunktion

Foreslår at OCD kan konceptualiseres ud fra en lateral orbitofrontal loop dysfunktion og at fejl i kognitive og adfærdsmæssige hæmmende processer tilsyneladende er grunden til mange af symptomerne ved OCD og de neurokognitive fund. Nogle studier har fundet en hyperaktivering i dette loop.

 

Kognitive funktioner

Hukommelse:

Bevis på at OCD patienter udviser forringelse i mange forskellige hukommelsesopgaver:

Bl.a. svækkelse i genkaldelse – men nogle har også argumenteret for, at det er strategierne til at genkalde der er svækket.

Planlægning

Ud fra Tower of London og CANTAB test, er der ikke noget der tyder på at OCD patienter har ”rene” planlægningsproblemer, men der er bevis for abnormal psykomotorisk langsomhed (de udviste forlænget ”tænke tid”).

Beslutningstagning

At træffe beslutninger på basis af tilgængelig information er en vigtigt funktion i dagligdagen. IOWA gambling test,  er en brugbar test, til at teste Beslutiningstagningsevner, og er følsom overfor ventromedial præfrontal kortikal skade.

– Resultater fra forskellige studier peger i forskellige retninger, men noget tyder på at beslutningstagningsforringelse målt ud fra denne test, repræsenterer en markør for behandlings resistens hos OCD patienter.

Set-shifting

Set-shifting: Evnen til at skifte opmærksomhed fra et aspekt af en stimuli til et andet aspekt.

–> Grundet deres OCD patienters repetitive adfærd, kan man forestille sig at denne evne er svækket hos OCD patienter. Nogle studier har fundet svækker set-shifting mens andre ikke ved brug af WCST.

Respons hæmning

Refererer til den kognitive proces, som muliggør at have eksekutiv kontrol over præ-motoriske responser, og som er i overensstemmelse med skiftende begivenheder.

–       No/No-Go opgaver: forsøgspersonen foretager simple motoriske respons så hurtigt som muligt når en målstimuli præsenteres, og lader være med at reagere, når et ikke-mål stimuli præsenteres. à OCD patienter lavede flere fejl på denne test. Disse opgaver viser direkte en fejl i evnen til at hæmme.

 

Opmærksomhed bias og vagtsomhed

Opmærksomhed og informationsprocesserings bias er almindeligt hos personer med affektive eller angstlidelser – og optræder ofte komorbidt med OCD.

–       Mange af de kliniske symptomer, antyder også processerings biases, fx fokuserer OCD patienter på ”smitte-kilder” eller stimuli som ikke normalt fremkalder emotionel respons.

–       Stroop opgaven er en klassisk opgave der måler opmærksomheds processering og eksekutive kontrol.

–       Ved ”Dot-probe” opgaven ses en selektive opmærksomhedbias  ved en forøget vagtsomhed overfor smitte-relaterede ord hos OCD patienter.

–       I directed forgetting opgave (forsøgspersonerne ser en række af ord, og bliver efterfølgende bedt om enten af huske eller at glemme bestemte ord): patienter med OCD har svært med at glemme information når informationen er negativ eller ord som var relevante for deres OCD.

OCD kan bedst beskrives som manglende evne til at hæmme eller skifte opmærksomheden væk fra de vedvarende ubehagelige tanker eller motoriske aktiviteter, over til andre der er mere behagelige. Det kan være brugbart at differentiere mellem to former for hæmning:

a)     Kognitiv hæmning, fx påtrængende tanker, mentale ritualer

b)    Adfærdshæmning, som repræsenterer kontrol over eksterne motoriske bevægelser.

Fremtidig forskning

–       Manglende viden om OCD genetiske grundlag

–       Den nuværende behandling hjælper ikke størstedelen af OCD patienterne

–       Søgen efter kandidat endofænotyper for OCD.

 

Konklusioner

–       Robuste genetiske bidrag til OCD ætiologi er ikke blevet identificeret

–       I undersøgelsen af de kognitive og kliniske fund ved OCD, er fejl i kognitive og adfærdsmæssige hæmnings processer essentielt for forståelsen af OCD’s neuropsykopatologi. Lateral orbitofrontal loop er vigtig for disse hæmnings processer

–       Foreslået af lateral orbitofrontal loop dysfunktioner vigtig i forståelsen af det neurobiologiske grundlag OCD

–       Samlet er der bevis på en abnormal processering bias overfor OCD relevant stimuli fx ud fra dot-probe test eller directed forgetting test.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s