Persons, J.B. & Tompkins, M.A. (2007). Cognitive-Behavioral Case Formulation.

Persons, J.B. & Tompkins, M.A. (2007). Cognitive-Behavioral Case Formulation. In: T.D. Eells (Ed.), Handbook of Psychotherapy Case Formulation (2. Edition) (pp. 290-316). New York: Guilford. (28 NS).

Teoretisk inspiration:

          Funktionel analyse (Haynes & O’Brien) stammer fra operant betingningsteori

          Evidensbaseret formulering af lidelser (CB teoretikere)

          Becks Cognitive theory

          Læringsteorier

          Emotionsteorier

          Case formuleringsteorier (Cb teoretikere).

Et element af hypotese-testningstilgang til klinisk arbejde.

CBT er altid guidet af en caseformulering. Først nomotetisk (dvs. generelle antagelser om panikangst) herefter idiosynkratisk (dvs indiviel tilpasning ud fra nomotetisk.

 

Konceptuel ramme

Empirisk hypotese-testningstilgang:

          Assessment

          Hypotese

          Intervention

 

Evidensbaseret Caseformulering

          Lægger stor vægt på evidens fra kontrollerede studier

          Bruger objektive måleinstrumenter til systematisk indsamling af data

          Bruger diagnoser

          Følger klientens progression gennem måling af fx Becks depression Inventory ved hver session

 

Niveauer af formulering

 1. Symptomà modløshed, apati, negativ tænkning
 2. Lidelseà Major depression
 3. Problemà fx modvilje mod behandling af medicinsk lidelse
 4. Caseà Er en hypotese om alle årsager til alle pts. Symptomer, lidelser og problemer. Skal skrives sammen til kohærent narrativ.

 

CBT arbejder med stress-sårbarheds hypoteser – biologisk og psykologisk niveau

 

Obs på sociokulturelle faktorer.

 

Steps i Caseformulering – 3-4 sessioner

 1. Indsamling af udtømmende problemliste Liste over psykologiske, psykiatriske, sociale, økonomiske, arbejdsprob etc. Anvend klinisk interview, self-report inventorys, life-satisfactory lists.

 2. Påfør en 5-axis DSM diagnose Diagnose® på de forskellige akser i DSM beskrives. Anvend evt. klinisk diagnose interview. Giver indikation for behandling.

 3. Vælg en anker-diagnose En primær diagnose. Ofte den der omfatter flest problemer fra problemlisten og interfererer mest i klientens liv. Hvis skizofren, major depression eller borderline vælges disse som primær.

 4. Vælg en nomotetisk formulering af anker-diagnosen Hvis en evidensbaseret nomotetisk formulering af ankerdiagnosen er til rådighed, fx Becks depression model, så bruges denne som template. Hvis ikke anvendes teoretisk grundlag fx CBT som template.

 5. Individualiser template Undersøgelse af klientens individuelle caseproblematik ud fra: Kognition, emotion, adfærd og somatik.

 6. Foreslå hypoteser om mekanismernes oprindelse Ætiologi og udvikling af skemata, lidelser etc. Social og psykiatrisk anamnese.

 7. Udløsende faktorer/situation Som har ledt op til symptomerne.

 

à Guider terapeutisk intervention.

Også når denne kan være fejlslagen.

 

Træning af caseformulering

At adskille teknik og formuleringsspørgsmål.

CBT er mere end teknik – det er en måde at tænke der guider intervention.

Problemlisten – hvad er problemet ved problemet. Tænk over adfærd, humør og tænkning ved problemet.

Generer caseformuleringshypoteser tidligt (med det samme)

Brainstorm – så terapeuten ikke bliver låst

 

Forskning som støtter caseformulering

Mindre stærk interrater reliabilitet.

Behandling utilitet anses som mere væsentligt.

Viser ikke dårligere resultater end standardiserede behandlingsmetoder (!?)

Pt-terapeut enighed om caseformulering à forbedrer behandlingsalliancen à som forbedrer outcome. Velkendt viden om alliancer.

 

 

 

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s