Beebe, B. (2006): Co-constructing… (note A)

Beebe, B. (2006). Co-constructing mother-infant distress in face-to-face interactions: Contributions of microanalysis. Infant Observation, 9(2), 151-164.

En dyadisk og transaktionel udviklingsmodel (Beebe):
• Jvf  intersubjektivitetsteoretikere som Stern, Tronick, Trevarthen
• Vogel (1992): Alt adfærd udspiller sig på èn og samme tid i individet men modificerer og modificeres også altid af den andens forandrede adfærd (Beebe 2007, p. 152)
• Fokus på både barnets og moderens bidrag i interaktionen: En bi-direktionel udviklingsforståelse, der fokuserer på den rytmiske koordination og regulation i tidlig non-verbal kommunikation, både mht TIMING (rytme, pause, turn-taking) i fx kropslige og vokale tidsmæssige rytmer og mht SPATIALE mønstre (fx approach-avoidance).

Tronicks MRM model
• Beebe et al bygger sine undersøgelser og teori  på Tronicks MRM model (1989)
• Ser intersubjektivitet som en dyadisk bevidstheds-tilstand, der opstår i og med en gensidig co-regulation: ”Mutual Regulation Model” (MRM).
• Barnet antages at være født aktivt og motiveret til at kommunikere og til at etablere intersubjektive tilstande. Disse er dog ikke tilstande, der udelukkende er synkrone interaktionsmønstre.
• Tværtimod er det afgørende, at de består af både ”disruption” og ”repair”, og at den fælles oplevelse således er en ”forhandlet vi-mening” (ca 1/3 af tiden)
• Undersøgt ved Face-to-face-still-face paradigmet

Beebe
• Kommunikation og regulation: Er bi-direktionel, dvs moderen influerer på barnet og vice versa.
• Influens defineres i termerne af sandsynligheden af, at den enes adfærd kan forudsiges udfra den andens (dette kan undersøges statistisk vha tids-serie analyser)
• I og med disse basale mønstre udvikles i både barn og mor forventninger til og forudsigelser af handlinger, og disse er afgørende for barnets socioemotionelle og kognitive udvikling.
• Både barn og omsorgsperson har brug for disse fælles gensidige forudsigelige mønstre. Jvnf fx Brazelton om ”blaming the victim”.
• Selv-, anden- og co-regulation
• Interaktive forandringer er resultatet af en integration af selv og fælles regulation.
• Selv- og andenregulation er samtidige og reciprokke processer.
• Der er altid tale om både selv- og co-regulation: Alt adfærd udfolder sig simultant i både individet og på samme tid kontinuert modificerer og bliver modificeret af den andens skiftende adfærd, men ikke nødvendigvis symmetrisk eller lige meget
• Og dette betyder ikke at vi gør barnet ansvarlig for sin egen udvikling!!
• Blikkontakt, hovedretning, ansigtsudtryk og vokalisering

Hovedfund
• I en undersøgelse af vokal koordinereing fra 2000 fandt Beebe at et middel niveau af bi-direktionel koordination er relateret til sikker tilknytning (B), mens for høj eller for lav grad af koordination er forbundet med usikker tilknytning (A og C).
• Disruption and repair: De forhandlede vi-meninger giver barnet en oplevelse af egen handlekraft (agency).
• Mulige kønsforskelle?

Tidlige forstyrrede co-regulationer
• Beebe’s ”chase and Dodge” mønster (approach and avoidance)  kan ses som en tidlig risikofaktor, der har vist sig at være associeret med senere utryg tilknytning ved 12 mdr.
• Men igen skal vi huske at disse er co-konstruerede – og vi må igen spørge hvad både mor og barn hver især bidrager med
• (fx børn med neonatalt abstinenssyndrom)
• Tidligt forebyggende og sundhedsfremmende indsatser

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s