Wigmore & Getchow (1995): Physiology of stress (note A)

Wigmore, D., & Getchow, K. (1995) “Physiology of stress”. (Masters level student course summary materials -1995 (p. 1-18, 32-41). Udgangspunkt i: R.A. Karasek and T. Theorell [K&T] ,Healthy Work, Basic Books, 1990, p. 83-109. 

Med udgangspunkt i Karasek og Theorell’ uligevægtsmodel beskriver Wigmore to principper: Forøgede skills tillader det (menneskelige fysiologiske) system, at stå ansigt til ansigt med udfordringer med mindre effort. Hermed menes at indlæring hæmmer strain. Men, hvis systemet er i strain er kapaciteten for at lære meget lille. Hermed menes at strain hæmer indlæring.

I dette spiller f.eks. hypothalamus en stor rolle, da denne del af det limbiske system har forbindelse til, på den ene side pitutery gland – der “kontroler” hormon udskilningen (heriblandt adreanalin og kortisol). På den anden side har det limbiske system forbindelse til det sympatiske og det parasympatiske nervesystem, der balancer fight-flight responset.

Pointen er her at hvis individet ikke tillades stunder hvor vedkommende kan slappe af (f.eks. uden/via ekstern kontrol over environment hvor der ikke er nogen krav), så kan hæmmelsen af indlæring betyde, at f.eks. nogle coping muligheder ikke læres og derved kan strain blive en tilpasset tilstand, der har både fysiske (f.eks. konstant fight-flight tilstand) konsekvenser og psykologiske ditto.

Hvis det derimod tillades individet at slappe af kan nye coping strategier læres og denne udvidelse af coping kan forebygge strain ved at hæmme dennes effekt.

Stikord: S. 1-18: Stressens fysiologi (Jf. Karaseks uligevægt model s.83-109 i Healthy Work.).

To principper mhs. systemets uligevægt:

1) Forøgede skills tillader systemet at face udfordringer med mindre effort. Pointe: (ind)læring “inhibits” strain.

2) Systemer i strain state har lille kapacitet for at lære. Pointe: Strain “inhibits” (ind)læring

Sympatiske og para sympatiske nervesystem = Fight-Flight.

s.32-41

Effort uden distress (demands with control) placer subjektet i en positiv fysisk tilstand af aktiv læring.

Effort with demands (som high demand, low control) significes adreanalin og kortisol release.

Distress uden effort kan assimilieres med low demand, low control.

Effort – aktiv coping: Prøve at vedligeholde control.

Distress – disatisfaction, kedsomhed, etc.

Environment krav kan konceptualiseres i både positive og negative termer.

Læring = Situationer hvor der kræves både:

A) Psykologisk engeri expenditure (krav/udfordringer)

B) Exercise af valg-making evner.

Hermed menes at individet vælger hvordan han/hun bedst coper med en ny stressor, hvilket – hvis adfærden er effektiv – vil blive inkorporeret (ind) i vedkommenes coping strategi (det bilver lært).

Der er altså flere løsnings muligheder når det gælder environment udfordringer.

Afslapning = Total ekstern kontrol uden krav (ingen problemer, beskyttet spher (man er hjemme, sover, etc). Pointe: For at kunne cope er det vigtigt at have periodisk kontrol over ens environment. Ikke blot søvn, men OGSÅ pauser så man kan selv-regulerer.

Strain hæmmer læring, og læring hæmmer stress.

Hvis subjekt gives nok latitude (frihed) til at cope og defect(e) stressor, løses problem – hermed menes aktiv læring instigeres i en positiv cirkel.

Negativ spiral = reducering af frihed pga. manglende intern/ekstern control, (ind)lært hjælpeløshed, etc.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s