Tsoukas H., Chia, R. (2002) On Organizational Becoming: Rethinking Organizational Change.

Tsoukas H., Chia, R. (2002) On Organizational Becoming: Rethinking Organizational Change. ORGANIZATION SCIENCE, Vol. 13, No. 5, September-October 2002, pp. 567-582 (15 pages)

Organisationer er kontinuerligt på vej mod, at ”become” noget andet på grund af performative transformations processer. Forandring i organisationer kan gentænkes fra f.eks. synoptiske modeller hvor ”change” er stabil. Med dette menes f.eks. Lewins ”freeze-change-unfreeze” model. Her konceptualiseres forandring som forskellige punkter i tiden (U-C-R), men fra gentænknings synspunkt (det performative), sker forandring imellem punkterne. Det vil sige, at der med (U-C-R) er tale om: (U-(Forandring)C-(Forandring)R). Hvordan fører dette os til organisation becoming?

Det sker fordi forandring er intuitiv, og kan ses som en kontinuerlig proces på et mikro niveau, hvormed menes blandt medarbejdere i organisationer. Medarbejderne må forholde sig til institutionaliserede kategorier, men må i interaktionen med hinanden og omverden kunne improviserer. Som i Jazz musik er improvisationen ikke en bevidst kreativ anstrengelse, men en intuitiv fornemmelse af hvornår improvisationen er fordelagtig.

Dette medfører at f.eks. direktiver fra manegement i praksis kan, og bliver, tolket i henhold til lokal kontekst, og medarbejdere gør dette ved f.eks. at sammenligne direktiver med eksisterende kategorier. En minimal modificering af kategorierne sker hvis der er tale om håndtering af prototypiske tilfælde – dvs. hvis direktiver f.eks. er inden for rammerne af kategorier og lokal kontekst. Men, hvis der er tale om ikke-prototypiske tilfælde sker der en maksimal modificering af kategorierne. Medlemmer kan f.eks. improviserer ved at strække eksisterende kategorier til, at kunne rumme direktiver, og derved i kontekst af environment forandres den eksisterende kategori.

Derved indgår organisations medlemmer altid i en tilstand af ”becoming”. De situerede medarbejder handlinger inden i organisationen, etabler hele tiden kategorier og praksisser der potentielt altid er på vej mod at forandre sig til noget andet, så f.eks. nye erfaringer kan tilgodeses. Med andre ord – et aldrig stille stående improviseret forsøg på, at forstå og handle i overensstemmelse med den omkring liggende verden.

En tanke om “Tsoukas H., Chia, R. (2002) On Organizational Becoming: Rethinking Organizational Change.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s