Lazarus, R.(1966). Concept of Threat, Psychological Stress and the Coping Process.

Lazarus, R.(1966). Concept of Threat, Psychological Stress and the Coping Process. (pps. 30-32; 45-51).

Lazarus skriver om truslen som værende en nøgle variabel i psykologisk stress. Truslen referer ikke til direkte observerbare faktorer, men har to hovedfunktioner. 1) Truslen er forventet eller fremtidsbundet, og 2) Truslen manifesters via kognitive processer som f.eks. perception, indlæring, hukommelse, bedømmelse og tanke.

Pointen er at det ikke er den igangværende fare der konstituer truslen, men derimod at de skadelige farer events giver clues om fremtidige konsekvenser. Det vil sige at truslen opstår fra nuværende clues om fremtidig skade – f.eks. er atomkræftværket i Japan en trussel på grund af frygten for skade ”hvis” det i fremtiden eksploderer.

En af mekanismerne i truslen er appraisel (vurdering). Mennesker vurder en given situation via f.eks. bedømmelse, diskrimination, etc. baseret på en tidligere oplevelse. Lazarus bruger som eksempel et eksperiment hvor en stum film blev vist. Tesen var at trussels reaktioner og psykologisk stress reaktioner afhang af en vurdering af truslen, og hvis vurderingen af truslen kunne ændres ville reaktionerne blive elimineret eller reduceret. Man konstruerede derfor tre forskellige lydspor til filmen som reflekterede forskellige måder, at tolke filmens indhold: Traume, denial og intellektualisering. Traume lydsporet forøgede signifikant forstyrrelser; de to andre lydspor reducerede forstyrrelser.

Pointen er at hvordan vi mennesker – på baggrund af vores kognitioner – vurder en given situation, har betydning for vores f.eks. stress reaktion til/på en mulig trussel. Vi kan modificer den skadelige stress ved at modificer vores vurdering.

En tanke om “Lazarus, R.(1966). Concept of Threat, Psychological Stress and the Coping Process.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s