Frese, M. & Zapf, D. (1988): Methodological issues in the study of work stress: objective vs subjective measurement of work stress and the question of longitudinal studies

Frese, M. & Zapf, D. (1988) “Methodological issues in the study of work stress: objective vs subjective measurement of work stress and the question of longitudinal studies”, in: Cooper, C.L., & Payne, R. (1988) Causes, Coping and Consequences of Stress at Work. New York: John Wiley & Sons. (pps 375-387)

Frese og Zapf’ udgangspunkt er at de ser, der er meteodologiske issues hvad angår objektive og subjektive job karakteristik målinger. Med dette menes at der f.eks. er issues i lang tids studier hvr variabler ændrer sig, så en fyldstgørende operationalisering er umulig, eller i konceptionen af- og operationaliseringen af subjektive stressorer.

Problemerne kan opstilles på en dimension, hvor der i den ene ende er lav afhængighed af kognitiv og emotions processering, og i den anden ende er høj afhægninghed af disse.

Ved lav afhængighed formodes f.eks. svar på spørgsmål om alder at være objektive, mens f.eks. svar på spørgsmål om job formodes at være subjektive. Sådanne spørgsmål forekommer eksempelvis i spørgeskema som JCQ og ERI, og dermed bliver data udledt fra en tolkning af korrelationen mellem en subjektiv måling af eksempelvis stress og spørgeskemaet.

Pointen er at de subjektive measures kan lede til overvurdering af korrelationen mellem to variabler som f.eks. stressor og dysfunktion. På den anden side kan f.eks. ekspert vurderinger pga. begrænset observations tid (det uobserverede i mental processer, den “objektive” observatørs effekt på arbejdernes adfærd) foringe de objektive korrelationer mellem observerede stressorer og dysfunktion.

Peek stressorer eller norm stressorer kan ikke observeres objektivt, da selve objektiviteten – dvs. den objektive observatør – aldrig kan være objektiv på hele dimension skalaen. Dette kan lede til en underestimering af korrelationen mellem stressorer og dysfunktion.

Et alternativ til ekspert observation, der giver objektive målinger, er gruppe målinger. Med dette menes respons fra to eller flere arbejdere som udfører samme job, der kombineres i en scorer. Her er styrken at objektiviteten fastholdes fordi f.eks. den idiosynkratiske respons indflydelse forminskes. Der er ingen oservatør effekt (infrakvente), men potentielt stærke stressorer fanges bedre. Svagheden er dog eksempelvis at gruppe konsensuser ej er relateret til virkelighed eller det faktum, at arbejdes pladser sjældent er identiske.

Pointen er at hvor subjektive målinger som JCQ og ERI indeholder bias i form af, at f.eks. nuværende well begin spiller ind på data der måles, så indeholder objektive målinger via. ekspert observation, at f.eks. uobserverbare mentale processer formodes målelige uden, at de observerede påvirkes af den observerende.

En tanke om “Frese, M. & Zapf, D. (1988): Methodological issues in the study of work stress: objective vs subjective measurement of work stress and the question of longitudinal studies

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s