Forelæsningsnoter om Luhmann

Sociale systemer & Innovation

Forskellige systemers evne til at tale sammen
Kultur, erhverv, velfærd  – felt mellem store systemer, noget der producerer noget ud over den klassiske rolle; lægge noget til, eller klassiske systemer…

Luhmann – vi har tillid til at systemer er sande, men vi kan bevæge dem ved at sige, er de nu sande.

Mennesker går i modstand – forsvarsmekanismer, taber noget fra det system de kender, stress, sorg, modstand, tab.. Man kommer ud et sted, hvor man ikke kan kende sig selv.

Social motor af unge, der kunne konstruere begrebet kunst = viden skal formidles på denne måde, genfortæller fænomenet museum så det geninstalleres på en ny måde

Meget af virkeligheden handler om systemer – skaber kommunikation virkeligheden/Luhmann

Epistemologisk Konstruktivist

 • han beskæftiger sig med det man kan vide og ikke det der er
 • Hvordan ved vi det vi ved
 • Hvad er videnskabens natur
 • Hvad er sandhed, viden og tro
 • Det vi kan vide er det som træder frem, det der sker mellem mennesker
 • Hvornår konstuerer vi præmisserne
 • Konstruktivist fordi han mener at viden er relationel – den er ikke inde i mig, og så siger jeg den til dig, og så er den ovre i dig – viden sker i mødet og i kommunikationen, kan ikke styre kommunikationen (vi kan ikke vide hvordan konstruktionen på budskabet bliver)
 • Forskningsresultater konstrueres af forskere, de er ikke afledt af den virkelige verden (men inden vi finder viden om verden, har vi fundet præmisser der er konstrueret i forskningsverdenen)
 • Ingen systemer giver objektiv viden
 • Dyb tvivl

De funktionelt differentierede systemer

 • store funktionssystemer ex.: kirken, børsen, regeringen, universitet
 • systemerne er bygget op ved hjælp af kommunikation, vi har koblet os på sprog omkring dem
 • de er ikke socialt afgrænsede
 • Alle kan deltage hvis de kender sagen, sproget, praktikkerne
 • Funktionssystemerne benytter sig af symbolsk generaliserede medier – ex.: penge
 • Vi har lavet for store mellemrum mellem de systemer; læringssystemer – læreplaner, men i økonomiafdelingen der sidder økonomifolk der taler om penge – de systemer burde være tæætere på hinanden – økonomi og læring sammen… Hvordan bliver kultur til forretning. Kan kultur gøre noget for vores velfærd
 • Funktionssystemer som fysiske symboler på kommunikation – et symbolsk generaliseret medie ex.: penge…
 • Funktionssystemer blevet til gennem århundrede

Samfundsudviklingen før tro på gud og med modernismen og industrialiseringen skete der en uifferentiering af systemer som består af kommunikation. Vi ser det vi kommunikerer og vi har ikke adgang til en objektiv virkelighed.

Hvert system opererer i overensstemmelse med sin egen logik eller mening. Når systemer har vedtaget og besluttet til og fravalg, så danner de en egen indre logik – de er lukkede. Der eksisterer præmisser inde i systemet, og de opererer efter egen logik.

Se bogen ”Kærlighed og Omstilling.

Grænserne mellem socialt system og verden: Man må se på begreber og modbegreber i organisationen. Hvad tales der om, hvad prioriteres som relevant og ikke relevant. Meningsgrænser er uhyre vigtigt. Ordpar, sprogpar.. Man kan se grænserne når de ikke kan høre, hvad der siges, når der ikke er adgang – de kobler sig ikke på retorikken.

Det er ikke et netværk af handlinger der er grundstenen i sociale systemer, men derimod kommunikationen – vi kan ikke sige noget om det intrapsykiske men kan sige noget om kommunikation. Man kan kun skabe en tilstrækkelig forstyrrelse som konsulent – ellers kobler det sociale system sig ikke på… Luhman har ikke et metodebud, så der må andre redskaber til fra psykologien.

Implikationer for praksis – Innovation; ikke revolution i starten, de kan ikke koble sig på revolutionerende nye fortællinger, og konsulenten må koble sig på retorikken. En ekstrem måde at tænke innovation på er at få de forskellige sociale systemer til at spille sammen, kommunikere sammen og opnå systemer mellem systemer.

Organisationer er et socialt system, der beslutter sig for en særlig kommunikation, komm systemer danner sig ved en strøm af selektioner kobler sig på hinanden, binder sig bagud til tidligere kommunikation….

Man må opgive tanken om linære forklaringsmodeller, og lede efter årsag = i et net af kommunikation og lag af kommunikation, så skaber det sociale system et lukkedhed omkring sig selv. Lukker sig om en særlig mening. Ser med koder.

Luhmann – koblinger, hav af komm.koblingsveje
Innovation – reflektere over de koblinger vi laver
Valg og fravalg af kommunikation – systemet får sit eget liv
Mening konstruktion af deres egen omverden

Nyttigt at etablere evnen til at iagtage hvad man har til- og fravalgt. Hvad er det f.eks. for en retorik man vælger. Hvordan konstituerer vi det der sker. Man bortreducerer ontologien. Selviagtagelsen… Jeg ser med de og de præmisser og der kan jeg se det og det…

Hvad er det vi er ved at konstruere og hvilke konsekvenser har det… Hvilke andre betydninger kunne vi have lavet…

Innovation – man øger kompleksiteten, opgiver sine koder eller opløser dem og det skaber en enorm usikkerhed, otryghed fordi sociale systemer er med til at skabe ro og reduktion i kompleksitet… Innovation – bringe nye kontekster sammen,, Sætte noget ind i helt nye sammenhænge… Få systemer til at åbne sig overfor hinanden.

Luhmann kommer til kort når der er tale om følelser, når mennesker bliver kede af det og man ikke bare kan sige at de skal konstruere en anden mening. Når man skal møde mennesket og dets emotionelle liv.

Det man vil i dag er at mennesker kan se sine kompetencer refleksivt.

Et psykisk system kan aldrig knytte an til et andet system fordi bevidsthed taler ikke med bevidsthed – det er kommunikationen der er det afgørende led. Opgør med HRM tanken om det hele menneske – der er ikke noget inden i mennesket… Vi kan kun kommunikere om hinanden fordi vi kommunikerer med den viden vi har om den anden…

Systemet konstruerer mig, så hvor meget af mig kommer over i de andre systemer. Systemer er med til at producere og reproducere mennesker og kommunikation herover = problem når man f.eks. bliver opsagt – hvor bliver man af… Man mister jeg selv.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s