Cruz, K. S. & Pil, F. K. (2011). Team design and stress: A multilevel analysis

Cruz, K. S. & Pil, F. K. (2011). Team design and stress: A multilevel analysis, Human Relations, 64 (10), pp. 1265-1289

Analyse/undersøgelse af forholdet mellem:

– team-medlem stress og team-autonomi i form af team-beslutnings tagning, team leder udnævnelse og team ansvarlighed.

– stress og intrateam indbyrdes afhængighed (i form af team medlem indbyrdes afhængighed og team-baseret job rokering.

– team design og stress . Om hvorvidt det er medieret vha. team-medlem job-krav og job kontrol.

Ældre, anekdotiske, case-baserede forsøg viser, at teams er stressende, dog ikke så stressende at det kan anses som en fare for sygdom/stress. Et bud på hvorfor der eksisterer modsigende resultater på området omkring stress, er at forskellige team design-valg har forskellig effekt på stress.

 

Teori og hypoteser

Karaseks (1979) oprindelige job demands-control model, er en af de mest benyttede stress modeller. Den fokuserer på interaktionen mellem individuelle job krav og individuel job kontrol som ting der forudsiger af psykologisk job strain (overantrengelse), eller stress. Job krav inkluderer psykologiske stressorer, som er relateret til hvor hårdt en ansat må arbejde og arbejde for meget. Job kontrol, også kendt som decision latitude, handler om den frihed en ansat har på sit arbejde, og består af to elementer: evne-diskretion og beslutnings-autoritet.

Team-design handler om de valg der er truffet af  ledelsen mht. formål, struktur, eller organisationel kontekst af teams.

Kujier et al. (2004) fandt ud af at job-rotation mellem dem som kører skrald og dem som samler det, nedsatte de mentale krav hos dem som kørte og de fysiske krav hos dem som indsamlede skrald. Man kan argumentere for at det ene krav erstattes af det andet, så viser det sig, at rotationen reducerer sandsynligheden for at et team-medlem oplever samme type krav på ongoing basis.  Dette er også vigtigt i service branchen, hvor nogen godt kan udvise følelser, mens andre ikke kan.

Indbyrdes afhængighed i arbejdsopgaver, som arbejds-rotation, kan nedsætte team-medlem job control, fordi kontrol over et outcome er fordelt mellem flere medlemmer. Ikke alt forskning er dog enig i dette fund. Artiklens tro ligger dog i første antagelse, fordi de ansatte får mindre beslutnings-autoritet og skill-dicretion (hvor de kan udvise sine evner?).

 

Metode

Sample blev udtaget fra 2004 UK Workplace Employment Relations Survey, fra England.

Samplen bestod af 1708 team-medlemmer i 292 team-baserede etableringer.

 

Målinger

Team-medlem krav blev målt ift hvor meget hver enkel var enig i følgende udsagn »I never seem to have enough time to get my work done«.

Team karakteristik blev undersøgt bla. ved spørgsmål vedrørende om hvorvidt de fik ansvar for nogle specifikke ting og om de var afhængige af hinandens arbejde for at få det hele færdigt.

Forskning viser at kvinder og mænd opfatter stress på forskellige måder og det samme gælder mht ens alder. Forskning viser også, at højere uddannelser er forbundet med højere niveau af stress.

Forskning har tidligere vist, at større virksomheder, flere ansatte i arbejds-gruppen, er forbundet med højere niveauer af stress hos de ansatte.

 

Resultater

– Team-medlem job krav er forbundet med stress

– Team-medlem job kontrol er negativt forbundet med stress.

– Team medlem job krav er forbundet med autonomitets-karakteristika (Team beslutnings-tagning, team ansvarlighed osv).

– Team medlem job krav er negativt forbundet med intrateam indbyrders afhængighed karakter (fx job rotation).

– Team medlem job kontrol er forbundet med team autonomi og negativt forbundet med intrateam indbyrdes afhængighed.

 

Kontrol variabler:

Ældre og deltids ansatte rapporterer mindre stress. Den udvidede demands-control-support model siges det at leder-hjælp er forbundet med mindre stress, hvilket undersøgelsen understøtter.

Folk med højere uddannelse er i højere grad stressede. Der blev dog ingen forbindelse fundet mellem køn og team-medlem stress.

 

Team karakteristik og team medlem job krav:

Opsummerende: Høj grad af team autonomitet, i form af beslutningstagning og team ansvarlighed er forbundet med  forøget job krav, mens en høj grad af indbyrdes afhængighed, i form af job rotation er forbundet med nedsat job krav. => Det optimale design af et team, med respekt for team medlem job krav, er et team med lav grad af autonomitet, men høj grad af indbyrdes afhængighed.

 

Team karakteristika og team medlem kontrol:

Opsummerende: Høj grad af team autonomitet, i form af team beslutningstagning, er forbundet med forøget job kontrol, mens en høj grad af intrateam indbyrdes afhængighed, i form af team-baseret job rotation, er forbundet med nedsat job kontrol. I kontrast til vores fund omkring job krav, viser disse resultater at det optimale team design, med respekt for job kontrol, er et team med høj grad af autonomitet og lav grad af indbyrdes afhængighed.

 

Team medlem job krav, job kontrol og team medlem stress

Karaseks job demand-kontrol model undersøges. Team-medlem job krav er positivt forbundet med team-medlem stress, mens team medlem kontrol er negativt forbundet med stress.

 

Team karakteristik og team medlem stress

Vi undersøger forholdet mellem team karakteristika og team medlem stress uden job krav og kontrol indkluderet.

Team leder-udnævnelse, team ansvar og team medlem indbyrdes afhængighed er ikke signifikant forbundet med stress. Mens team beslutnings-tagning er positivt og signifikant forbundet med team medlem stress og team baseret job rotation er negativt og signifikant forbundet med stress.

=> Jo højere grad af team autonomitet, i form af beslutningstagning, er forbundet med højere stress, mens højere frad af indbyrdes afhængighed, i form af team rotation, er forbundet med mindre stress.

 

Diskussion

Implikationer: I stedet for at anse et team som en hel gruppe, forsøger vi at undersøge de underliggende karakteristika for at give et rigere billede af forholdet mellem teamarbejde og stress.

Vores resultater foreslår at teamarbejde forøger team medlem job krav, men denne forøgelse  fremkommer kun når teams træffer egne beslutninger

Begrænsninger: De samples som er blevet brugt, er ikke udpenslet. Lederne har ikke skrevet om teamet er teams, leder-teams, projekter, parallele teams eller hvorledes.

Selvom undersøgelsen mener at have prioriteret at undersøge hvad præcis i et team gør hvad, så kan der være andre variabler, end dem undersøgt, som kan spille en rolle. Fx er det vist at et teams klima kan forudsige team medlemmers helbred.

Samtidig er denne undersøgelse lavet udfra englændere. Fx viser Liu et al. (2007) at amerikanske ansatte havde større tendens til at rapportere mangel på job kontrol og direkte interpersonelle konflikter som en forklaring på stress, mens kinesiske ansatte rapporterede at indirekte konflikter var en kilde til stress.

 

Konklusion

Studiet viser, at team karakteristika er signifikant forbundet med team medlemmers perception af job krav, kontrol og stress.

Specielt viser resultaterne, at det optimale team design, med et øje for stress, er et team med lav grad af autonomi og høj grad af indbyrdes afhængighed.

MEN – giver studiet ikke blandede bevisere på dette, hvor de blot har holdt sig til  fundene under »Team karakteristik og team medlem stress« afsnittet? 

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s