Barker, J. (1993). Tightening the iron cage: Concertive control in self-managing teams.

Barker, J. (1993). Tightening the iron cage: Concertive control in self-managing teams. Administrative Science Quarterly, 38, 408 – 437 (29 pages)

Weber skrev om bureaukratiet, og et centralt begreb heri – Jernburet, formuler Barker som implicit manifesterende bureaukratiets kontrol form. Bureaukratiets regler og autoritets struktur peger på den ene side opad i systemet mod f.eks. top ledelsen hvorfra mellemlederne skal have grønt lys for, at i gang sætte ændringer. Hermed er der tale om en chain of command hvor mellemledelsen pga. bureaukratiet må f.eks. vente på grønt lys.

Denne kommandovej giver på den ene side struktur, men på den anden side giver den også en mangel på fleksibilitet. Grundet reglerne og autoriteten kan mellemlederne f.eks. ikke blot udfører en handling, selv om den ville øge eksempelvis hastigheden i interaktionen med kunderne. I stedet må mellemledere (og implicit kunder) vente på grønt lys ovenfra, selv om dette gør processen langsommere. Hermed strammes Jernburets usynlige tremmer – kontrollen, der er en implicit del af både regler og autoritet. Man bryder ikke regler eller går imod autoriteterne, selvom dette ville lettet arbejdet, og kontrollen opretholdes på grund af konsekvenserne et sådanne brud kunne medfører.

I et concertive control system er regler, autoritet og normer også tilstede. Forskellen her i modsætning til hierarkiet er, at det ikke er mellem- og top ledelse som forestår disse tiltag. I stedet er det i Barkers studie grupper af medarbejdere som self-manger hinanden.

Grupperne opnår på den ene side konsensus om regler og autoritet der implicit sætter rammerne for kontrollen. F.eks. møder man klokken 7, og ikke klokken 7:10. Dette er reglen, eller normen, og autoriteten ligger dermed i selve konsensussen: Man respekter de andre i gruppen. Kontrollen kommer implicit ind i billedet via støbelsen af Jernburet – reglerne og autoriteten umuliggør fleksibiliteten. Ingen kommer 10 minutter for sent, for dette signaler at man i så fald ikke respekter de andre i gruppen, og derved bryder man også konsensussen.

På denne måde skabes et system der minder om bureaukratiet men som på mange måder er strengere deri, at hver gruppe medlem potentielt kan overvåge de andre medlemmer. Det er med andre ord op til det enkelte gruppe medlems tolkning af regler, hvor hårdt disse skal implementeres og i self-managing af disse strammes Webers Jernbur. Konsekvenserne af regel brud er altid til stede for det gruppe medlem der står ved siden af dig er både autoritet, og kontrollant hele tiden.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s