A) Themes In Experimental Research On Groups

Classic studies of conformity (ensartethed indenfor gruppe)
Sherif (1936) lavede et forsøg, hvor han bad nogle personer, om at bestemme hvor langt en punkt det bevægede sig (et optisk fænomen, hvor punktet faktisk slet ikke bevæger sig). Her fandt man ud af, at når flere personer var til stede i rummet, så mindede deres valg om hinanden, selvom de sagde, at de slet ikke var influeret af hinanden.

 Group pressure towards conformity
Asch (1952) lavede nogle forsøg, hvor personer skule svare på, hvilken af 3 linjer, der var ligeså lang, som den der skulle bestemmes ud fra. Personerne der skulle svare sad i en halvcirkel om et bor, hvor den sidste person i rækken faktisk var den reelle FP. De første personer i rækken var blevet instrueret i, at svare forkert efter have gættet nogle gange. Til dette skal siges:
• Næsten 2/3 af svarene var rigtige på trods af presset fra gruppen.
• Der var meget store individuelle forskelle.
Asch mente at der var 4 ting som spillede ind: stimulussens karakteristikker (flertydighed), gruppe strukturen (en el. to FPer), individuelle forskelle og kulturelle forestillinger af konformitet.

 Obedience to authority: compliance under pressure
Milgram lavede mellem 1960 og 1963, sine forsøg, hvor en person skulle give strøm en til en anden personer (skuespiller), hvis denne svarede forkert på spørgsmål. Han ville undersøge hvordan autoriteter (forsøgslederen) influerede personer.
I et videre forsøg af Milgrams, var der 2 andre personer i rummet ud over FPen, som var blevet instrueret i ikke at følge FL instrukser. Denne gruppedannelse medførte også, at langt færre FP valgte ikke at gennemføre forsøget.

Conformity: concepts and processes
Festinger taler om social comparison model, hvor han siger at bedømmelse (judgement), ikke kan blive målt med fysiske mål, men må blive sociale defineret.

Deutsch og Gerrard har lavet en model, hvor de skelner mellem informational influence: individets behov for social accept og ønske om ikke at blive afvist af gruppen, og normative influence: et individs accept af information om den objektive virkelighed, som værende pålideligt.

Man kan også tale om menmbership groups (de grupper, som man ser sig medlem af) og reference groups, som er de grupper man tager som udgangspunkt for ens referencer. Der er også temporary membership groups, som f.eks. er Aschs naive forsøgspersoner.

 Challangeing conformity
 Minority influence
Her ser man på, hvordan minoriteter de kan påvirke større grupper. Hvor stort omfanget af, om en minoritet kan påvirke en majoritet afhænger bl.a. af argumentationsformen, om minoriteten bliver set som en in-group eller en out-group (en gruppe der ligger længere væk fra ens idealer) og om minoritetens meninger de bliver accepteret andre steder udenfor gruppen.

A new approach to social influence
Social identity and self-categorization theory
Tajfel og Tuner de ville undersøge hvad der skete med folks idnetitet, motivationer, bedømmelser og opfattelser, når de blev medlem af en gruppe.
De talar om, at vi ser os selv som medlem af en social gruppe og som en der indeholder karakteristikkerne for den gruppe, personlig identitet  social identitet.
Hvad sker der når vi bliver medlemmer af en gruppe?
• Personens selvopfattelse bliver samlet med gruppens værdier.
• Man optager nogle distancer til forskellige out-group informationer og værdier.
Turner taler også om, at vi laver depersonalization and self-sterotyping. Med selvsterotypoficering menes, at vi begynder at generelle billeder af hvad det vil sige at være f.eks. mand, dame, pensionist etc. begynder at dominere vores selvopfattelse, og hvordan vi skal reagere i bestemte situationer, hvor medlem af denne gruppe er relevant  der sker en referent informational influence = personer justerer deres identitet.

 Group polarization
Dette har fundet sted, når en gruppe efter at have diskuteret et emne, kommer frem til en beslutning, som er mere ekstrem end hvis det var en individuel beslutning, men beslutningen er alligevel i samme retning, som den individuelle  der sker en styrkelse af de forskellige individuelle tendenser i gruppen.
Forklaringen på dette er, at personerne i gruppe ”går i konkurrence med hinanden”, om hvem der f.eks. der er mest vovende eller påpasselig (selvfølgelig i den retning, som gruppen mest hælder til), og dette sker ved at de får information om hvad de andre tænker.
Problematikker: Strukturen i gruppen, og måden der bliver kommunikeret på, er også afgørende for om der sker en polarisering.

Some reflections on social identity theory
• Den er ikke i stand til at forklare individuel variation i konformitet som i Asch eksperimenterne – Hvorfor er der nogle, som let giver efter, hvor andre de er mere standhaftige.
• Den taler heller ikke om forskellige grader af identificering, eller hvor stor en styrke den sociale overbevisning den er.

 What then is a group?
Det er svært at definere en gruppe, men det kan måske gøres ved følgende to punkter:
• Individer ser dem selv som gruppemedlemmer, hvis de har en fornemmelse af tilhørselsforhold og en generel følelse af identitet.
• Deltagerne har en psykologisk effekt på hinanden.

 Using groups tp change people
 Lewin and group dynamics
Lewin ønskede at undersøge, hvordan man omdannede fascister til demokrater, og hvordan amerikanere blev mere tolerant overfor minoriteter.
Han lavede forsøg, hvor nogle børn blev instruere af en demokratisk, diktatorisk eller laisses-faire leder  samme produktivitet mellem demokratisk og diktatorisk leder, men børnene var mere tilfredse i den demokratiske gruppe, og hvor nogle i den diktatoriske gruppe blev aggressive mod hinanden, mens andre blev og sløve/ligegyldighed.

Decision making in groups
Lewin lavede et andet forsøg med at ændre folks spisevaner/diæter.
• En gruppe Røde Kors kvinder holdte spændende foredrag om korrekt sammensat kost, og der blev uddelt opskrifter.
• Kvinderne skulle diskutere med hinanden om diæter, efter introduktion af ekspert. Under diskussionen kom eksperten med faglig hjælp, men sagde ikke hvad de skulle gøre eller tænke  32% af kvinderne lavede en opskrift, mod 3% i den anden gruppe.
To forslag, efter senere studer, er blevet givet:
1. En ny delt gruppenorm (gruppe prototype) blev udviklet under diskussionerne.
2. Det at danne ens egen beslutning gjorde at flere senere udførte det.

 Social psykologi, management and the work group
Det sidstnævnte forsøg demonstrerer, at der er en mindre modstand mod ændringer, hvis de påvirkede bliver taget med i beslutningsprocessen.
Fiedler mente, at lederen var afhængig af situationen f.eks. mængden af magt, kvaliteten af leder-medlem forholdet, affekten som lederen viste (f.eks. tolerant el. diktatorisk).

Stepping up the pressure: manipulating group membership
Thought reform
Dette referer til en kinesisk oversættelse af en metode, som blev anvendt under den kinesiske kommunisme til at ændre folks politiske overbevisning og selvopfattelse.
En af grundene til at dette var så effektivt, var ikke fordi de studerende blev intellektuelt overbevist om validiteten af de nye dogmer, men fordi de har et behov for at identificere sig med gruppemedlemmerne og samfundet, for at have en meningsfuld eksistens.

Political indoctrination of prisoners of war: effects of disorientation and captivity
Under Korea krigen i 1950erne prøvede kineserne at indoktrinere FN fanger til kinesernes verdenssyn. Der var 3 ting som man mente influerede:
1. Folks indre værdier, holdninger, viden og tendensen til at bukke under for pres.
2. Teknikkerne der blev anvendt f.eks. hvor ekstrem situationen er, længden af tid som personen er isoleret.
3. De omkringgivende samfund f.eks. og dette vil acceptere de nyerhvervede holdninger.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s