C) Meanings, Situations and Experience

Symbolsk interaktionisme
Disse er ikke tilhængere af strukturer, de mener der er begrænsede for mennesket, at dele det ind i strukturer  vi skal se væk fra ideen om en objektiv struktur, da det ikke spiller nogen væsentlig rolle for analyse af det sociale liv.
De mener, at det sociale liv skal forstås i reference til de situationer, som folk oplever som meningsfyldte.

The Active, Creative Individual
George Herbert Mead mente ikke, at der var nogen adskillelse mellem individet og samfundet, de var sammenkoblede ¬ en persons selv of sind er derfor sociale processer.
Der er situationen og forholdet til de andre mennesker, som er med til at bestemme hvilke valg man vælger.
Blumer ligger meget vægt på, at mening den opstår af den sociale interaktion, f.eks. så skal en narkoman lære, at et stof har en rar og ikke skræmmende virkning ved at interagere socialt  mennesker agerer i henhold til mening, som skabes ved social interaktion.

Major scools of symbolic interactionism
Den store forskelle mellem de to skoler, er at Iowa skolen har en mere positivistisk tilgang, hvor Chicago skolen er mere humanistisk  de prøver at få en insider viden i den sociale interaktion, og finde ud af hvordan det er at være et medlem af den bestemte gruppe

The merger of individual and society
Med hensyn til micro-macro dualismen, så mener de symbolske interaktionister, at man ikke kan adskille individet fra samfundet, da det er disse, som skaber det.
De mener også, at interaktionen for sit eget liv (nye aspekter af fælles erfaringer), som bliver styrket af de involveredes energier.

Role distance and the presentation of the self
Goffman mener ikke at man skifter roller, ved at tage dem af om på, men mener at en persons selv identitet har mange sider, som kan vises i forskellige sammenhænge. Derudover, så kan folk kontrollere visningen af disse, så de viser de sider, de tror andre vil opfatte mest positivt (=impression management).
Goffman adskiller sig fra andre rolleteorier, ved at give individet mulighed for at bestemme deres rolle  ikke bare forudbestemt af tidligere oplevelser, som andre rolleteorier.
Han mener derfor, at man skal gå ind og tolke på roller i deres hverdagssammenhæng, og ikke ved at se på tidligere erfaringer  Giddens kritiserer, at man derved kun ser på produktion af roller, og ikke reproduktion.

Criticisms of Symbolic interactionism (SI)
• Et kritikpunkt fra psykologiens side er, at symbolsk interaktionisme ikke tager højde for emotionelle og irrationelle sider af menneskelig adfærd.
• Nogle mener, at SI ligger for meget vægt på kortvarige, episodiske og forbigående aspekter af menneskelig interaktion. Derudover mener Giddens, at den fejler, at forbinde ansigt til ansigt adfærd til deres strukturelle kontekst (større sammenhæng).
• Ser magt, som noget der bliver udøvet imellem mennesker ansigt til ansigt. Den tager derfor ikke højde for mere overordnede magtstrukturer f.eks. politiske.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s