Kapitel 41: Den voldelige og aggressive patient

Vold har sjælden en enkelt årsag, men hænger sammen med kontakt med andre mennesker samt andre ting f.eks. situationen, det psykiske klima på afdelingen (kulturen), atmosfæren blandt de ansatte og de omgivende rammer i organisationen og i det omgivende samfund.

Definitioner
Vold er en handling eller adfærd, som indebærer brug af fysisk magt beregnet på at forvolde fysisk skade.
Aggression er derimod en mental tilstand af vrede eller raseri.

Aggressionsteorier
Men mener, at impulsivitet, grænseoverskridende og risikoadfærd det er delvist nedarvet, og synes at være sammenkoblet med transmitterstoffet serotonin. Samlet kan man sige, at  en overdreven reaktivitet i amygdala koblet med en inadkvat prefrontal regulering, øger risikoen for aggressiv adfærd.

Psykiske lidelser og aggression

Skizofreni
Dette er lidelsen der tegner for de fleste voldelige episoder indenfor psykiatrien. De fleste skizofrene patienter er ikke mere aggressive end andre, der er imidlertid forskellige karateristika indenfor sygdommen som gør dem voldelige f.eks. paranoid skizofrene ved vrangforestillinger, hallucinerende patienter og patienter med svær ambivalens og pinagtig rådvildhed.

Personlighedsforstyrelse
Herunder er det oftest dyssocial, anitsocial eller emotionelt ustabile personlighedsstruktur, som udviser aggression. Personer med borderlige er ofte sensitive og har en lav frustrationstærskel og dårlig impulskontrol.

Demens
Demente patienter der let bliver konfuse og urolige kan reagere med voldelig og aggressiv adfærd. Det er dog oftest tilfældigt, går oftest ud over medpatienter og er næsten aldrig farligt.

Misbrug
Alle former for misbrug øger alt andet lige risikoen for aggression, og det er uanset om patienten er påvirket eller i en abstinenstilstand.

Mani
Det er specielt patienter med en vred mani der kan være aggressive.

Medicin
Forskellige typer af medicin man medvirke til at øge rastløshed og aggressivitet.

Hvornår opstår voldelige situationer?
• Når der stilles krav til patienterne
• Når der sættes grænser for patienterne
• Når grænserne til patienterne personlige rum/intimzone overskrides.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s