Kapitel 09: De etiske principper for nordiske psykologer

Noter til Etik for psykologer – J.D. Rendtorff (2011)

Målet med de etiske principper

Principperne hjælper til, at udvikle den individuelle psykologs etiske bevidsthed. Det er målet at give psykologen en basis for at reflektere over sin egen arbejdsprocess, og fastholde sin moralske integritet i håndteringen af relationerne til klienter og andre i den psykologiske arbejdsprocess.

Respekten for menneskets værdighed har en afgørende rolle i de etiske principper for nordiske psykologer.

De etiske teorier og de etiske principper for nordiske psykologer

De etiske teorier danner grundlaget for de etiske principper.

Opbygningen af de etiske principper for nordiske psykologer

Retningslingerne er opdelt i 4 hovedprincipper: 1)Respekt for klientens rettigheder og værdighed, 2) Kompetance, 3) Ansvar og 4) integritet.

De etiske principper henvender sig til den psykologiske profession som helhed, der er dermed ikke tale om, at der er et direkte objekt for psykologens arbejde, men der henvises til “enhver situation”, hvor psykologen udviser faglig virksomhed.

Respekt, fortrolighed og informeret samtykke

Respekt forbindes med menneskets selvbestemmelse og autonomi, og i det hele taget hensynet til personens ret til konfidentalitet, fortrolighed og privacy.

Der fremhæves 1) Respekt for personen, 2) fortrolighed og tavshedsplingt, 3) informeret samtykke og valgfrihed 4) selvbestemmelse og 5) kompetence, som de centrale værdier og principper, der skal gælde for arbejdet for nordiske psykologer.

Respekt: psykologen skal vise respekt for ethvert menneskes rettigheder, værdier og integritet og arbejde for at fremme udviklingen heraf.

Fortrolighed og tavshedspligt: Psykologen skal tage hensyn til individets ret til privatliv, fortrolighed, selvbestemmelse og autonomi. Der påpeges, at det er nødvendig at undlade tavshedspligten, såfremt at psykologen får informationer der kommer til at udgøre en direkte eller åbenbar fare for klienten eller andre.

Informeret samtykke og valgfrihed: Informeret samtykke betyder, at psykologen skal inddrage klient eller patient i processen, så behandlingen sker på et informeret of frivilligt grundlag.

Selvbestemmelse: Det er vigtigt, at klienten har maksimal autonomi i forbindelse med behandlingen. Dette gælder klientens ret til selv at bestemme, hvornår vedkommende vil påbegynde eller afvise en behandling.

Kompetence og etiske bevidsthed

Princippet om kompetence indebærer, at psykologen har et højt fagligt niveau i det psykologiske arbejde. Det indebærer også, at psykologen er opmærksom på personlige evner og begrænsninger, så man realistisk vurderer om man kan påtage sig den givne opgave. Hvis man ikke er opmærksom på ens begrænsninger, kan man komme til at gøre mere ondt end godt.

Derudover skal man også være opmærksom på de begrænsninger, som der kan være i den metode man anvender.

Det professionsetiske ansvar

Dette professionelle ansvar, er at psykologen er bevidst om, at han fremstår som repræsentant for den psykologiske profession, men det er også et ansvar for, at der ikke opstår misbrug og skade af brugen af den psykologfaglige viden.

Personlig og faglig integritet

Integritet er, at psykologen optræder ærligt, upartisk of respektfuldt over for relevante involverede parter, Han forsøger at synliggøre og klargøre sin egen rolle i de forskellige sammenhænge, han arbejder i.

Dette er f.eks. at psykologen forholder sig til spørgsmålet om rollekonflikt og
udnyttelse af fordele i forbindelse med en bestemt rolle, hvor det mest
anvendte eksempel er udnyttelse af intimiteten i forhold til klienten for at
opnå en seksuel relation.

Der kan opstå modstrid mellem etiske hensyn i de etiske retningslinjer, og på baggrund af dette fremstilles en etisk beslutningsmodel, der kan bruges til at forstå, analysere og vurdere forskellige etiske spørgsmål (se s. 148.).

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s