Kapitel 08: Etikken i psykologens arbejdsplads

Noter til Etik for psykologer – J.D. Rendtorff (2011)

Etiske problemer på arbejdspladsen

Der kommer nærhedsetik på tale, når der er tale om interaktionen i organisationen, med henblik på at etablere et godt samarbejde baseret på gensidig respekt og anerkendelse. Hvis der kommer til at opstå problemer med klienter og patienter, skal disse håndteres med gensidig respekt og professionel integritet.

Med hensyn til anvendelse af psykologer i forsvaret, kan det være problematisk, hvis psykologens arbejde bliver at behandle soldaternes depression fra det arbejde at slå andre mennesker ihjel.

Psykologer i det offentlige: social- og sundhedspsykologi

Håndteringen af problemer i det offentlige er nærheds og anerkendelsesetikken samt de teorier der knytter sig til respekt for menneskets autonomi, værdighed, integritet og sårbarhed.

Psykologen kan komme til at stå i en position hvor han skal vælge imellem at beskytte de svage i samfundet, og på den anden side overholde sine forpligtelser som ansat i det statslige eller kommunale system.

Ved familiesager omkring tvangsfjernelse og tvangsanbringelse er der etiske dilemmaer omkring velfærdsstatens biomagt og ret til at gribe ind i borgerens ret til selv at bestemme og privatlivets fred og styre familiens udvikling. Tvangsanbringelse kan begrundes etisk ud fra hensynet til barnets gode ret til livsudfoldelse.

I skolepsykologien kan man stille spørgsmålet om børnene har givet deres informerede samtykke til de undersøgelser, som skolepsykologerne foretager.

Tvangsindlæggelser i sundhedssystemet omhandler nytteetik, som vil fokusere på konsekvenserne af handlingerne, det vil kunne retfærdiggøre tvangsindlæggelse, hvis det grundlæggende set er til patientens og samfundets fordel. Pligtetikken vil derimod fremhæve, at det er forkert at frarøve folk deres frihed og autonomi, og at det er imod menneskets værdighed og integritet. Løsningen er klog og godgørende paternalisme, der så vidt muligt respekterer værdighed, integritet og sårbarhed.

Psykologer i det private: konsulenter og psykologiske tests

Der kan komme til at opstå en række etiske dilemmaer, hvis psykologen bliver stillet overfor hensyn til menneskets værdighed og integritet overfor hensynet til profit i organisationer. I forlængelse af dette kan man tale om, hem der er psykologens klienter, er det de ansatte eller virksomheden som har hyret psykologen. Det er bl.a. anerkendelsesetikken, som spiller en stor rolle her.

Det er vigtigt, at man som psykolog forholder sig så neutralt til magthierarkiet i virksomheden, når man arbejder med anerkendelse.

Der kan stilles spørgsmål om anvendelsen af personlighedstests er etisk korrekt, og der er ikke enighed om hvordan de etisk set anvendes korrekt.

En tanke om “Kapitel 08: Etikken i psykologens arbejdsplads

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s