Kapitel 02: Hvad er Etik?

Noter til Etik for psykologer – J.D. Rendtorff (2011)

Etikkens grundlag

Etikkens udgangspunkt er menneskets forestilling om det gode liv, siger Ricoeur. Men det går ud over dette, og omhandler også forholdet til andre mennesker i forhold til individets tilhørselsforhold til samfundet.

Det psykologisk arbejde overskrider modsætningen mellem det private og det offentlig, fordi det professionelle arbejde handler om det intime og private hos klienten. I psykologisk terapi og behandling er det nærhedsetikken, som er det mest centrale, og det drejer som om etiske hensyn, så man kan skabe den ideelle respekt for klienten.

Indenfor den psykologfaglige professionsetik er det vigtigt, at psykologen respekterer menneskets autonomi, værdighed, integritet og sårbarhed. Derudover skal nærhedsetikken også danne grundlag for de generelle normer og værdier (=dentologi=regeletik), som psykologer samlet set skal følge.

Man kan sige, at pga. det postmoderne samfund, så er det ikke længere nogle forudbestemte retninger for “det gode liv”, som etikken tager udgangspunkt i. Derfor bliver det i højere grad op til den enkelte, at anvende sin dømmekraft i forskellige situationer.

De etiske teoreier

Dysetik (Aristoteles): I dennes sammenhæng, bliver den gode handling (det gode liv) at finde den gyldne middelvej, imellem ekstremerne.

Pligtetik (Kant): Denne etik fremhæver, at det er hensyn til reglerne og de moralske påbud, som skal være det grundlæggende for ens etiske beslutninger og handlinger. Man skal følge den såkaldte morallov.

Nytteetik (Bentham og Mill): Dette handler om en evaluering af konsekvenserne af en handling overfor, og hvor vidt dette skaber større eller mindre nytte eller effektivitet (nedsætte smerte og lidelse).

Samtaleetikken (Habermas): De sande etiske normer og værdier, skal udsættes for en test igennem en herredømsfri samtale (alle kan ytre sig, og ingen bliver undertrykt). Det er en demokratisk indstilling, hvor alle skal inddrages og acceptere afgørelser og beslutninger.

Eksistensetikken (Kirkegaard og Satre): De fremhæver det personlige valg og projekt, som grundlag for etikken.

Omsorgsetikken (Levinas): Grundlaget for denne etik er omsorgen for andre mennekser. Ved mødet med det andet menneske, i den nære relation, møder der sig et ansvar.

Man kan sige, at værdier (f.eks. i samfundet), er et konkret udtryk for en alment accepteret etik. Det er derfor vigtigt, at psykologen kan reflektere over forskellige normer og værdier. Der er tale om et fortolkningsarbejde, hvor man skal forstå værdierne i sammenhæng med de konkrete beslutninger.

Professionel og faglig etik for psykologer:

1. Eksistentiel forståelse og vision om det gode liv.

2. Sættes i relation til samfundets værdier og de etiske teorier

3. Der anvendes reflekterende og hermeneutisk dømmekraft, til at forstå konkrete etiske problemstillinger.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s