Kapitel 05: De etiske principper

Noter til Etik for psykologer – J.D. Rendtorff (2011)

De fire grundlæggende etiske principper for etik for psykologer er autonomi,
værdighed, integritet og sårbarhed. Principperne kan forstås som uddragelse af det vigtigste i vores almindelige forståelse af de etiske forpligtelser i dagliglivet. Man kan opfatte dem, som en politisk moral, der er gennemgående i etik og ret i velfærdsstaten.

Autonomiprincippet

Autonomi omhandler i behandlingen fortrolighed, konfidentialitet og tavshedspligt, dette indebærer individets ret til informeret samtykke i forsøg og behandling, og ikke mindst retten til at stoppe behandlingen og til at afvise overhoved at indgå i behandling og forsøg.

De essentielle elementer i informeret samtykke er 1) åbenhed, 2) forståelse, 3)frivillighed, 4) kompetence og 5) samtykke.

Princippet om menneskets værdighed

Man kan betragte værdighed som personens rettighed til at forholde sig autonomt til sig selv og sin egen krop. Begrebet af værdighed er grundlaget for udviklingen af menneskerettighederne, som er udtryk for den menneskeliges persons ukrænkelighed.

I psykologisk sammenhæng er det respekten for mennesket i dets krop, og skal ses som et grundlag for selvbestemmelse. Værdighed hænger sammen med hensynet til fairness, lige behandling og lige omsorg og respekt.

Princippet om integritet

Beskyttelse af integritet handler om, at tage vare på den urørlige kerne i personligheden (urørlighedszonen), som ikke må blive genstand for uønsket intervention. Man kan sige, at det hænger sammen med fortrolighed, konfidentialitet og tavshedspligt.

Personen som psyko-fysiske enhed har sin egen urørlighedszone, der skal behandles efter de krav, som personen stiller.

Princippet om hensynet til menneskelig sårbarhed

I det psykologiske arbejde handler sårbarhed om, at tage hensyn til og beskytte de sårbare. Det er vores sårbarhed, der gør, at vi bliver ansvarlige for den anden som et sårbart menneske, som vi bør tage vare på.

Sårbarhed ligger bagved etiske begreber som omsorg, ansvar og empati i forholdet til andre mennekser.

Ansvar, kompetence og retfærdighed

Det essentielle er, at principperne markerer velfærdsstatens beskyttelse af
borgerne i sundhedsystemet og i civilsamfundet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s