36. Langtidshukommelse med udgangspunkt i implicit og eksplicit hukommelse.

Eysenck, W. M. & Keane, T. M. (2005): Cognitive Psychology: A Student’s Hand-book (5. udg.) Kap 7. Hove (UK): Psychology Press.

Definition:

Eksplicit hukommelse: Når en opgave kræver bevidst genkaldelse af tidligere erfaringer.

Implicit hukommelse: Når en opgave løses uden bevidst genkaldelse af tidligere erfaringer. 

Jacoby et al. har lavet en metode til at undersøge hvorvidt eksplicit og implicit hukommelse bidrager i at løse opgaven cued recall. 

Cued Recall

Fp blev præsenteret for en ordliste. Opgaven består af to forskellige test.

Inclusion test: Hvor Fp skal fuldende ord med de ord der er på ordlisten eller det første ord de kommer til at tænke på. (fx starten af ordet mer… kan fuldendes med et y, så det bliver ordet mercy fra ordlisten).

Exclusion test: Fp skal fuldende ordet, så det ikke bliver til et af ordene på ordlisten. 

Hvis Eksplicit hukommelse er perfekt, da vil alle ordene i inclusion testen være ord fra ordlisten, mens ingen af ordene i exclusion testen vil være det.

Hvis den implicitte hukommelse var det eneste man brugte ville man ikke være i stand til at finde forskellen på listeord og ikke-listeord.   

De lavede testen med full-attention, hvor man fik af vide man skulle lærer ordene på listen til en hukommelsestest og divided-attention, hvor man skulle lave en kompliceret lytteopgave, mens de læste ordene på listen. De fik intet af vide om at det var til en hukommelsestest. 

Konklusion på forsøget

Divided-attention gruppen, brugte lige mange listeord både i inclusion og exclusion testen, hvilket viser at de ikke brugte den eksplicitte hukommelse.

Full-attention gruppen var rigtig gode til at producere liste ord i inclusion testen, og dårlige til at producere listeord i exclusiotesten (præcis som de skulle), hvilket argumentere for at de gjorde brug af den explicitte hukommelse. 

Der blev brugt implicit hukommelse ligeligt i begge grupper i forsøget.

Full-attention gruppen har brug for både explicit og implicit hukommelse fordi de i inclusion testen skal bruge den eksplicitte og i exclusion testen den implicitte først og så den explicitte til at tjekke at ordet ikke er fra listen.

Divided-attention gruppen gjorde brug af den implicitte hukommelse i begge test, fordi de ikke har haft nok opmærksomhed på ordlisten til at kunne gennemføre forsøget kun med eksplicit hukommelse. 

Opmærksomhed under indlæring har afgørende betydning for eksplicit hukommelse, men ikke for implicit hukommelse. 

Kritik af Jacoby et. al’s teori om eksplicit og implicit hukommelse

En kritik af Jacoby et al. er at implicit og explicitte processer er uafhængige af hinanden. De mener at hvis man i exclusion testen først skal bruge en implicit hukommelse og så en explicit hukommelse (til at tjekke op med), så vil dette lede til brug af en generate-recognise strategi, hvor i de to processer ikke er uafhængige af hinanden. (der står ikke forklaret hvad denne model indeholder…)

Dette problem erkender Jacoby. 

Mulligans forsøg med opmærksomhed påvirkning af implicit og ekplicit hukommelse

Mulligan arbejdede videre på Jacobys hypotese om at delt opmærksomhed (divided attention) vil påvirke den eksplicitte men ikke den implicitte hukommelse.

Dette blev sammenlignet alternative synspunkt hvor man mener at delt opmærksomhed i forbindelse med studiet reducerer konceptuel eller semantisk processring men ikke har nogen effekt på udførelsen af perceptuelle opgaver.

Mulligan fandt ud af at der var indflydelse på den konceptuelle processering, hvor der bruges eksplicit hukommelse, men testene viste også at der ingen indflydelse var på de perceptuelle opgaver, hvor man brugte den implicitte hukommelse – en umiddelbar bekræftelse af Jacobys arbejde.

For at finde ud af om delt opmærksomhed ikke havde nogen indflydelse på perceptuelle opgaver generelt brugte Mulligan to eksplicitte perceptuelle tests – graphemic cued recall og graphemic recall.  Der var igen en gruppe full-attention og en gruppe divided-attention. Begge test indeholdt ikke-ord, der lignede ord fra listen. I den første test skulle de huske ord fra listen, cued af ikke-ord. I den sidste test skulle de genkende hvilke ikke ord der lignede ord fra listen.

Der var en kæmpe forskel på performance hos divided og full-attention. Med denne test viste Mulligan at eksplicitte tests uanset om den er konceptuel eller perceptuel, så påvirkes den af delt opmærksomhed. 

Implicit og eksplicit hukommelse og hjernen

Man har vist ved PET at det er forskellige dele af hjernen der er aktiv når man laver opgaver med henholdsvis implicit og eksplicit hukommelse.

Eksplicit hukommelse aktiverer den højre frontale cortex og medial occipital cortex, hvorimod implicit hukommelse aktiverer den venstre frontale cortex og lateral occipital cortex.

Desuden er eksplicit hukommelse ofte associeret med øget hjerneaktivitet, hvor implicit hukommelse er associeret med nedsat hjerneaktivitet. 

Perspektivering: 

Amnesipatienter har skadet eksplicit, men ikke skadet implicit hukommelse: fx HM der blev bedre til at spejltegne, men som ellers var berøvet al mulighed for at danne ny langtidshukommelse.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s